Zostań Mecenasem Skarbu Słowa [zdjęcia + link]

Clipboard01Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Parafia pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku, Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej  oraz portal Gród Kłecko. Zapraszają do wzięcia udziału w projekcie ratowania zniszczonych  zabytków słowa pisanego pochodzących z archiwaliów kłeckiej parafii, a będących obecnie w posiadaniu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.  Archiwalia kościelne, są zazwyczaj jedynym źródłem informacji, o naszych bliskich –  to, tam są zapisane miejsca i daty  ich narodzin, to dzięki nim możemy tworzyć drzewa genealogiczne cofając się o kilka pokoleń wstecz. Dlatego nie pozwólmy przeminąć im razem z czasem!

Poniżej kilka przykładów kłeckich ksiąg parafialnych wymagających prac konserwatorskich:

Informacja o projekcie:

Dla ratowania dawnych ksiąg i dokumentów z naszego zasobu prowadzimy pod patronatem Prymasa Polski akcję „Mecenat Skarbów Słowa”. Chcemy zachęcić Państwa: osoby prywatne, firmy, instytucje, do „zaadoptowania” konkretnego zabytku słowa pisanego, wymagającego pilnej konserwacji. Można sfinansować zarówno całą jego konserwację, jak i złożyć się na nią z innymi miłośnikami historii. Zasadniczo zabytki będą poddawane konserwacji w siedzibie naszego Archiwum. Dla dużych firm i instytucji jesteśmy gotowi wytypować również zabytek, wymagający sporego nakładu finansowego, spoza listy pierwszej edycji Mecenatu.

Naszych mecenasów będziemy honorujemy trzema tytułami:

– Wielki Mecenas Skarbów Słowa (wpłata min. 2 500 zł lub równowartość): wpis do Złotej Księgi Mecenatu, pamiątkowy dyplom, zaproszenie na ekskluzywną wizytę w Archiwum, połączoną z pokazaniem cennych zabytków od Średniowiecza do czasów współczesnych; zaproszenie na wystawy i inne wydarzenia, których współorganizatorem jest Archiwum; dla chętnych: podanie nazwiska do publicznej wiadomości na stronie internetowej Archiwum oraz zorganizowanie briefingu prasowego a także oprowadzenie po Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej;

– Mecenas Skarbów Słowa
(wpłata min. 1 500 zł): wpis do Złotej Księgi Mecenatu, pamiątkowy dyplom, zaproszenie do wizyty w Archiwum, połączonej z pokazaniem niektórych cennych zabytków; dla chętnych: podanie nazwiska do publicznej wiadomości na stronie internetowej Archiwum;

– Miłośnik Skarbów Słowa (wpłata min. 500 zł): wpis do Złotej Księgi Mecenatu, pisemne podziękowanie, zaproszenie do wizyty w Archiwum i zapoznanie z jego pracą; dla chętnych: podanie nazwiska do publicznej wiadomości na stronie internetowej Archiwum.

– Przyjmiemy chętnie również mniejsze kwoty.

Partnerem merytorycznym Mecenatu jest dyplomowany konserwator zabytków, p. Marzena Szczerkowska (www.verso.republika.pl).

Patronem medialnym naszej akcji jest portal www.gniezno.com.pl

Kontakt: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie  62-200 Gniezno,  ul. Kolegiaty 2 , tel.: +48 (61) 426-19-09, e-mail: [email protected]

Leave a Reply