Zapraszamy na Roraty. Od poniedziałku do piątku o godz. 7.00

roratybibliaTegoroczne roraty będą zachęcały do czytania Pisma Świętego, do tworzenia rodzinnych kręgów biblijnych i zapamiętywania
wybranych fragmentów Biblii. Nowy rok duszpasterski, który rozpoczyna się w I niedzielę Adwentu, będzie przeżywany pod hasłem
„W komunii z Bogiem”. Czytania Pisma Świętego jest drogą do pogłębienia więzi uczestników Rorat z Bogiem.

Leave a Reply