ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA.

«Sine dominico non possumus!» Nie możemy żyć bez daru Pana, bez dnia Pańskiego, bez Eucharystii.

Podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, wyszliśmy na ulice z Panem Bogiem aby na nowo powiedzieć, że Bóg jest tutaj i wychodzi do nas. I tak było przez cały tydzień, aby pokazywać, że to jest Bóg, przed którym klękamy. Uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez naszych duszpasterzy została odprawiona o godzinie 18:00. Homilię wygłosił ks. Adam, który mówił:

Eucharystia to źródło życia (…) kulminacja, do której wszystko zmierza, jako centrum wszystkich sakramentów, jako ta rzeczywistość najważniejsza, jako modlitwa najpiękniejsza. Bo czy mógł Bóg dać coś więcej niż dać siebie? I czy gdziekolwiek indziej może być Bóg bliżej człowieka niż wstępując w postaci ciała, całym sobą  do naszego serca. (…) Eucharystia to pokarm, który Bóg nam daje, pokarm który ma nam dać sił, pokarm który ma nas umacniać w wierze i miłości, której czasem nam brakuje.

Po zakończonej Mszy Świętej, wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Zostały też poświęcone zioła i pierwociny pól.