Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Przez osiem ostatnich dni przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszej Krwi i Ciała Pana Jezusa … Może wydawać się, że to stwierdzenie jest błędne, ale liturgia Kościoła kieruje się nieco inną logiką niż tą ludzką. Uroczystość Bożego Ciała jest tak ważną i radosną, że Kościół pragnie ją celebrować dłużej niż tylko przez jeden dzień! Obchodzimy ją nieco dłużej niż zwykłe święta, aby móc wyrazić swoją wielką radość z tego, że Bóg, Pan Wszechświata, Stworzyciel nieba i ziemi tak bardzo umiłował człowieka, iż dla niego dał się się zamknąć w misterium postaci eucharystycznych. Cieszymy się z tego, że ,,nasz” Bóg nie jest Bogiem odległym, lecz bliskim, Bogiem, który pragnie towarzyszyć każdemu z nas w naszej codzienności w całej jej rozciągłości. Pragnie nam towarzyszyć i z nami być, a gdy trzeba nieść pomoc, pokrzepienie i uzdrowienie. Właśnie te prawdy naszej wiary rozważaliśmy przez ostatnie dni we wspólnocie naszej parafii, we wspólnocie Kościoła. Bogu niech będą dzięki za ten niezwykły czas łaski!