XV Dzień Papieski

DSC03943Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.

Już po raz XV obchodziliśmy w naszej ojczyźnie Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny. Była to okazja do pochylenia się nad nauczaniem tego wielkiego świętego z rodu Polaków. Św. Jan Paweł II biorąc przykład z Jezusa wielokrotnie w swoim nauczaniu dawał odpowiedzi na pytania o to, co mamy zrobić by osiągnąć szczęście w życiu i jaką obrać w życiu drogę, by wartości materialne nie przysłoniły nam prawdziwego szczęścia, które w pełni może dać tylko Bóg.

Ojciec święty wielokrotnie podkreślał, że droga do szczęścia jest możliwa do zrealizowania w rodzinie. Papież podkreślał, że poprzez rodzinę przebiega historia człowieka, historia zbawienia ludzkości, przez rodzinę idzie przyszłość świata i Kościoła. Rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości. Dlatego też spośród wielu dróg, na których Kościół służy zbawieniu człowieka rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.

Również w naszej parafii mogliśmy odczuć atmosferę tego dnia. Młodzież przed każdą Mszą Świętą zbierała do puszek ofiary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a dzieci ze świetlicy im. Bł. Edmunda „PROMYKI DOBRA” po Mszy Świętej o godzinie 11.30 przedstawiły montaż słowno-muzyczny dotyczący osoby Św. Jana Pawła II.

Leave a Reply