Wymienianki

Zbliża się miesiąc listopad, który w tradycji Kościoła, poświęcony jest modli-twie za zmarłych. W śmierci Bóg powołuje nas do siebie. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy, dlatego umarli potrzebują oczyszczenia. Wspólnota Kościoła spiesząc im z pomocą składa ofiarę Mszy Świętej i modli się za nich. Pierwsze dni listopada to doskonała okazja do podjęcie modlitwy za zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Można skorzystać z różnych form tej modlitewnej pamięci.

MSZA ŚWIĘTA – najdoskona1sza forma modlitwy. Ofiarujemy, bowiem podczas niej Ciało i Krew Chrystusa. Zachęcam Was do częstego zamawiania Mszy Św. za bliskich zmarłych.

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – zwyczaj 30 Mszy Św. ofiarowanych za jednego zmarłego. Zwyczaj ustanowiony przez papieża Grzegorza Wielkiego, jako skuteczna pomoc cierpiącym w czyśćcu.

ODPUST ZUPEŁNY OD l DO 8 LISTOPADA – za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych, pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, wolność od przywiązania do grzechów), można zyskać da-rowanie kar czyśćcowych dla zmarłych.

WYPOMINKI – kolejna, uświęcona polską tradycją, forma modlitwy za zmarłych. Na karcie wypisywane, (wymieniane – wymieniani) są czytelnie nazwiska i imiona zmarłych. W naszej parafii będziemy modlić się za Nich w mie-siącu listopadzie przed wieczorna Mszą Św. W ten sposób możemy przyjść ze skuteczną pomocą duchową Naszym bliskim zmarłym: rodzicom, dziadkom, krewnym i wszystkim, wobec których mamy zaciągnięty dług Miłości. Za złożone przy tej okazji ofiary składam wdzięczne Bóg zapłać! „O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy również po śmierci” (Św. Ambroży)

Leave a Reply