Wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej-uroczystości odpustowe

Pobożna, skromna, miłosierna, serce swoje od dzieciństwa Bogu poświęciwszy, od wszelkiej próżności światowej daleka… – fragment Żywotów Świętych


Rok liturgiczny składa się z wielu świąt, uroczystości czy wspomnień o świętych. Każda parafia ma przynajmniej raz w roku taki dzień, w którym przypadają uroczystości odpustowe ku czci patrona jej patrona. Jest to czas, w którym wierzący mogą doświadczyć wielu łask płynących z Bożego miłosierdzia.

Dla naszej wspólnoty parafialnej takim dniem jest 16 października, albowiem wtedy przypada liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej. Jest to też dzień wyboru świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Uroczysta Msza Święta została odprawiona o godzinie 18.00, a przewodniczył jej ks. Infułat Jan Kasprowicz proboszcz Gnieźnieńskiej katedry. W swojej homilii mówił:

„ (…) Taka jest świętość, zwyczajna, uśmiechnięta, taka jest wymowa chrześcijaństwa. Owszem różni się od tego, co za piękne uważa świat. Więc Biblia pisze: Kłamliwy jest wdzięk, piękno wielbione przez ten świat, mierzone tylko urodą, znaczeniem, sukcesem są marne. Co zatem jest właściwą miarą piękna? Dzisiejsze Słowo Boże podpowiada: Chwalić należy niewiastę co boi się Pana… Podobać się Bogu – oto prawdziwe piękno.

(…) Jaka aktualnie szkoła  życia płynie z biografii naszej patronki, tak bliskiej, choć z zamierzchłych czasów. Ważne jest uczyć się języków, uprawiać sport, uczyć się gry na instrumentach, ale jeszcze ważniejsze jest wychowanie – do wiary, do etycznego życia, do patriotyzmu, do odpowiedzialności, do sumienności. Czy pamiętamy o tym ?…”

Święta Jadwiga Śląska była skromną osobą, żyjącą bardzo ascetycznie. Jedną z ciekawostek z nią związanych jest historia jej butów. Księżna na znak umartwiania chodziła bowiem boso. Jednak nie było to odbierane jako coś dobrego, nawet jej małżonek miał o to słuszne pretensje. Uprosił więc spowiednika, aby przy kolejnej spowiedzi, zadał Jadwidze jako pokutę noszenie butów. Księżna skwapliwie wypełniła zadaną pokutę, nosiła buty nie na stopach lecz na sznurku zawieszonym u paska.

Dla podtrzymania tradycji rozdawania ubogim ciastek w święto naszej patronki  młodzież z kłeckiej parafii przygotowała pierniki w kształcie butów, które rozprowadzała po sumie odpustowej.

Na zakończenie Liturgii został wystawiony Najświętszy Sakrament i wspólnie została odmówiona litania do Św. Jadwigi Śląskiej. Po procesji wokół kościoła odśpiewano „Te Deum laudamus…