Wspomnienie św. Krzysztofa

Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat.

Dziś obok wspomnienia św. Jakuba Apostoła, wspominamy św. Krzysztofa, który od XX w. jest czczony jako patron podróżnych, w tym kierowców. Imię Christoforos oznacza niosący Chrystusa, służący Chrystusowi. Jest to pewnego rodzaju odniesienie do każdego kierowcy, który powinien służyć sobie i powierzonym sobie pasażerom, aby zawsze szczęśliwie dotrzeć do zaplanowanego celu.

Na Mszy Świętej o godz. 18:00, którą sprawowali nasi duszpasterze modliliśmy się o wstawiennictwo św. Krzysztofa dla wszystkich podróżujących, oraz za naszych pielgrzymów, którzy w czwartek wyruszą pieszo na Jasną Górę do Matki.

O Panie, Daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen