Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

W naszej parafii o godz. 20:00 rozpoczęło się pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie, podczas którego usłyszeliśmy Ewangelię o zwiastowaniu. W słowie skierowanym do zgromadzonych ks. Proboszcz mówił, że Maryja przychodzi do ludzi z przesłaniem jakim jest troska o ich zbawienie. W sposób szczególny modliliśmy się o gorliwość w w naszym życiu, prosząc Matkę Bożą o orędownictwo i wytrwanie w tej gorliwości, abyśmy nigdy nie zgadzali się na przeciętność. Naszą gorliwością powinniśmy zarażać świat. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim przy kapliczce Matki Bożej z Fatimy.