Wrześniowe nabożeństwo fatimskie

„Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione jako kwiaty przed Jego tronem”

Wrzesień i kolejne, piąte już spotkanie na nabożeństwie fatimskim. Tradycyjnie rozpoczęliśmy o godz. 20.00. Nabożeństwo poprowadził  ks. kan. Mirosław Kędzierski, a rozważania ks. Mikołaj Skotarczak. W dzisiejszych rozważaniach pochyliliśmy się nad prośbami Maryi o to, aby ludzie podejmowali trud i wysiłek związany z wynagrodzeniem Jej Niepokalanemu Sercu, które jest obrażane przez ludzki grzech, słabość, przez to wszystko czym obrażany jest majestat Boga samego.

Po nabożeństwie Maryja zadbała, aby procesja odbyła się w tradycyjnej formie, istniała bowiem obawa przed deszczem. Wszystko zakończył Apel Jasnogórski przy kaplicy Matki Bożej z Fatimy.

Już dziś zapraszamy na ostatnie nabożeństwo, które odbędzie się w piątek 13 października.