Witaj majowa jutrzenko

„Dla jednych Ojczyzna to dom, ziemia, rodzina, język, kultura, tradycje. Dla innych Ojczyzna to pieniądze, bo tam, gdzie one są, tam jest dom, ziemia, rodzina. Tego, co kryje się pod pojęciem Ojczyzna nie da się jednak przeliczyć na pieniądze. Jeśli ktoś pieniądze uzna za Ojczyznę, ten natychmiast wybiera bankructwo”. – bp Krzysztof Wętkowski.

Dzień 3 maja, to dla naszego narodu dzień szczególny. Traktowany jako nierozerwalność dwóch płaszczyzn religijnej i narodowej, które od zawsze są zakorzenione w ponad 1050 letniej historii Polski. Dziś Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. O szczególnej więzi łączącej Polaków z Maryją świadczą wieki niełatwej historii narodu. Wzywając Jej imienia, ruszali w bój nasi rycerze pod Grunwaldem. Jej szczególnej opieki naród doświadczył, gdy potop szwedzki zalewał polską ziemię; to w Jej Jasnogórskim domu naród czuł się wolny podczas długiej nocy zaborczej niewoli; to w Niej polskie wojsko szukało nadziei, broniąc dopiero, co odzyskanej niepodległości w roku 1920; to o Królowej Polski mówił hitlerowski okupant, że gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, pozostała jeszcze Święta z Jasnej Góry. Stojąc przy Niej, naród udręczony powojennym systemem totalitarnym nie tracił ducha. Również dzisiaj świętujemy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, warto pomyśleć, że to właśnie nasze pokolenie otrzymało w darze pakiet z nasieniem wolności. Co z nim zrobimy? Co wyhodujemy? Co zrobimy, aby wyrosło z niego coś dobrego, mocnego i potężnego jak dąb? Nie możemy zapominać o sprawach Ojczyzny, o naszych obowiązkach względem niej a także o pamięci o tych, dzięki którym ten dar otrzymaliśmy, dzięki którym Polska nie zginęła. Żyje. Jest wolna. Patrząc więc na naszą przeszłość rośnie serce. Naród, który ma taką przeszłość, musi mieć również i piękną przyszłość.

Świętowanie w naszej parafii rozpoczęła uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski. W liturgii wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, delegacje z instytucji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, mieszkańcy i goście. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano „Boże, coś Polskę…”. Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik Obrońców Kłecka, gdzie odśpiewano hymn państwowy, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Do zgromadzonych kilka słów skierował Burmistrz Gminy Kłecko – Adam Serwatka, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko – Michał Stosio. Wspólnie odśpiewana „Rota” zakończyła oficjalne uroczystości.

„Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją –
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”