Wigilia paschalna [video/fotorelacja]

p1010533Liturgia Wielkiejnocy  rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku. Jej trzon stanowią cztery elementy, pierwszym z nich jest liturgia światła. Wprowadza ona wiernych w przeżywanie misterium paschalnego. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie odpala  Paschał woskową świecę – owoc pszczelego roju , która jest symbolem  zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Na Paschale umieszcza się pięć czerwonych gron symbolizujących rany Chrystusa.

Następnie celebrans wnosi  Paschał do Kościoła, w którym zagaszone są wszystkie  światła. Trzykrotnie  wyśpiewuje słowa Światło Chrystusa. W tym czasie od Paschału odpalane są świece wiernych i tak światło zaczyna rozjaśniać całą świątynię.

Zakończeniem  liturgii światła jest uroczysta pieśń  – Exultet (modlitwa dziękczynno-uwielbiająca która wysławia łaskę zbawienia), która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Kolejnym element jest liturgii słowa. Odczytywanych jest wówczas osiem czytań przeplatanych psalmami. Nawiązują one do całej historii zbawienia począwszy od czytań z Księdze Rodzaju o stworzeniu świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Wówczas również  rozbrzmiewa uroczyste Alleluja, przepełnione radością zmartwychwstania.

Podczas  liturgii chrzcielnej  celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną.
za ekai.pl

Leave a Reply