Wigilia Paschalna – zwycięstwo nad śmiercią

„Pokropię was czystą wodą, a dam wam serce nowe; i ducha mego tchnę w was, a wezmę serce z kamienia”.

Centralnym momentem Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna. To właśnie dziś dopełnia się wszystko co przeżyliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Liturgia Wielkiej Soboty koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też pełna jest symboli życia: światła, słowa, wody i uczty. Stanowią one treść kolejnych części tej uroczystej liturgii. Na całość tych obrzędów składają się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna.

Obrzędy Wigilii Paschalnej w naszej parafii rozpoczęły się o godzinie 20.00, a przewodniczył im ks. Adam Piechowiak w asyście ks. kan. Mirosława Kędzierskiego. Liturgia Światła rozpoczęła się na zewnątrz, gdzie został poświęcony ogień, który jest obrazem Chrystusa. Od tego ognia został zapalony Paschał – symbol zmartwychwstałego, na którym widnieje symbol Krzyża Świętego oraz litery Alfa i Omega, na znak, że Chrystus jest Początkiem i Końcem wszelkiego stworzenia. Odśpiewany przez ks. Adama Exultet tłumaczy nam wymowę całej Wielkiej Nocy.

W Liturgii Słowa przypomniane zostały wielkie dzieła, które Bóg uczynił swojemu ludowi i związane z nim obietnice, które są ważne dla wszystkich, a którym Bóg pozostaje wierny. W swojej homilii ks. Adam mówił:

Pan Bóg stworzył nas, każdego jak tu jesteśmy, takimi jacy jesteśmy, takimi nas chciał, takimi nas stworzył i nic więcej do szczęścia, do zbawienia nam nie potrzeba. Tak często zabiegamy byśmy mieli lepiej, by być w życiu kimś. Tak często pracujemy, po to, aby na wszystko starczyło. Tak często narzekamy, że za mało. Tak często twierdzimy, ze jesteśmy nieatrakcyjni, a Bóg mówi dziś takimi was stworzyłem, takiego ciebie chciałem. Nic więcej nie potrzebujesz do szczęścia, niż to co masz dziś, niż to jakim jesteś.

Kolejną częścią obrzędów Wigilii Paschalnej była Liturgia Chrzcielna. Została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych – tych, którzy u boku Zmartwychwstałego wspierają nas swoimi modlitwami. . Nastąpił obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej, a po chwili wszyscy zgromadzeni w świątyni odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego jako znak wierności Chrystusowi.

Całość dzisiejszego świętowania dopełniła Liturgia Eucharystyczna, podczas której najpełniej uczestniczymy w tajemnicy paschalnej.

Wszystkim Parafianom życzymy głębi wiary. Aby serca zawsze i wszędzie skłaniały Was do tego, by nie poprzestawać na tym, co powierzchowne, ale szukać głębszego sensu, większej nadziei. Aby z tej głębi wypływał prawdziwy pokój serca – taki, który z pokorą pozwala przyjąć to, co dzieje się w naszym życiu. Życzymy również radości wypływającej z wiary w Zmartwychwstanie i odpuszczenie grzechów. Niech radosne Alleluja stanie się Waszym udziałem!!