Wigilia Paschalna – Wielka Sobota

DSC00363„Weselcie się już zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.(…)”

                                                                                         

Uroczystości Wigilii Paschalnej stanowią centralny moment Triduum Paschalnego. Dopełnia się wszystko co przeżyliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Liturgia Wielkiej Soboty koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też pełna jest symboli życia: światła, słowa, wody i uczty; stanowią one treść kolejnych części Liturgii Wigilii Paschalnej. Na całość tych obrzędów składają się następujące części: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna i Procesja Rezurekcyjna.

DSC00367Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczęły się o godzinie 22.30, a przewodniczył im ks. Damian Woźniak w koncelebrze z ks. kan. Mirosławem Kędzierskim. Liturgia Światła rozpoczęła się na zewnątrz, gdzie został poświęcony ogień, który jest obrazem Chrystusa. Od tego ognia został zapalony Paschał – symbol zmartwychwstałego Pana. Ks. Damian wyżłobił na nim znak Krzyża Świętego oraz litery Alfa i Omega, na znak, że Chrystus jest Początkiem i Końcem wszelkiego stworzenia. Następnie ks. dk. Maciej Jasiński odśpiewał Exultet, który tłumaczy nam wymowę całej Wielkiej Nocy.

DSC00419W Liturgii Słowa wysłuchaliśmy czytań ze Starego i Nowego Testamentu, oraz odśpiewaną przez księdza diakona Ewangelię mówiącą o zmartwychwstaniu Jezusa. Całość tej części liturgii dopełniła homilia wygłoszona przez ks. Damiana, który mówił:

     „Nie bójcie się. Szukajcie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego; powstał nie ma go tu. Wielu z Was pokazało, że nie boi się szukać, ani głosić Go w naszej parafii. Miniony czas tych 40 dni wydał piękne owoce wśród starszych i młodzieży. Pięknie przygotowane Drogi Krzyżowe(..), dalej piękne Misterium, które poruszyło serca wielu. Spowiedź wielkopostna, przeżyte rekolekcje. I o to chodzi w naszym życiu. Mamy iść i głosić, być apostołami w swoich środowiskach”

DSC00428DSC00450Kolejną częścią obrzędów Wigilii Paschalnej była Liturgia Chrzcielna. Została odśpiewana litania do Świętych. Nastąpił obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej. Po chwili wszyscy zgromadzeni w świątyni odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego. Następnie rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna. To właśnie tutaj w Ofierze Eucharystycznej możemy najpełniej uczestniczyć w tajemnicy paschalnej.

Zakończeniem Liturgii Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna, która ogłasza zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wzywa wszystkich do uczestnictwa w tryumfie Zmartwychwstałego. Na koniec zabrzmiał hymn Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy.

Leave a Reply