Wigilia Paschalna – Noc miłości i życia

„Weselcie się już,  zastępy Aniołów, w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!” – Exsultet

Uroczystości Wigilii Paschalnej stanowią kulminacyjny moment Triduum Paschalnego. To właśnie wtedy dopełniają się wszystkie te rzeczy, które przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Cała liturgia koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, jest pełna symboli życia: światła, słowa, wody i uczty.

W naszej parafii Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 20:00, a przewodniczył jej ks. kan. Mirosław Kędzierski w asyście ks. Adama Piechowiaka. Jest to liturgia prowadząca do fundamentów chrześcijaństwa – do Chrystusa, który przeszedł ze śmierci do życia, a Eucharystia jest nieustannym źródłem nowego życia.

Obrzęd Światła rozpoczyna całość liturgii – poświęcony zostaje ogień i zapalony Paschał, symbol wiary. Liturgia Słowa poprzez teksty Pisma Świętego przypomina podstawowe prawdy wiary, dzieło Boga w historii zbawienia. Następnie Liturgia Chrzcielna przypominająca, że przez chrzest wszyscy stają się Dziećmi Bożymi. Poświęcona woda przypomina ciągłą potrzebę oczyszczania i wdzięczności dla Chrystusa za dar jego przebaczenia. Kończąca wszystko Liturgia Eucharystyczna to dziękczynienie dla Boga za dar Chrystusowego zmartwychwstania.