Wielki Piątek [fotorelacja/video]

p1010245Liturgia Wielkiego Piątku ukazuje nam mękę i śmierć Chrystusa. Ewangeliczne przekazy szczegółowo opisują poszczególne etapy ofiary naszego Pana. Od pojmania w Ogrodzie Oliwnym, przez przyprowadzenie do Annasza, a następnie Kajfasza,niesłuszne oskarżenia Sanhedrynu, przesłuchanie namiestnika Judei Poncjusza Piłata aż po morderczą drogę na Golgotę i śmierć na Krzyżu.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku

Kapłani w czerwonych szatach  symbolizujących krwawą ofiarę Chrystusa,  podchodzą do ołtarza klękają lub padają na twarz i modlą się w milczeniu.

Następnie rozpoczyna się liturgia słowa. Po odczytaniu fragmentu proroctw mesjańskich z Księgi Izajasza, zapowiadających mękę Sługi Pańskiego (Iz 52,13-53,12), i nowotestamentowego fragmentu, który tłumaczy istotę zbawienia (Hbr 4,14-16; 5,7-9) — wierni wysłuchują  opisu męki, zaczerpniętego z Ewangelii według św. Jana (J 18,1-19,42). Na zakończenie odmawiana jest, uroczysta modlitwa powszechna, obejmująca wszystkie stany Kościoła i cały świat.

Droga Krzyżowa – Kościół parafialny


fot. bb

Po liturgii Słowa następuje adoracja krzyża,  kapłan wnosi do świątyni krzyż przykryty tkaniną. Przy wtórze antyfony,( Oto drzewo krzyża na którym zawisło Zbawienie świata) podkreślającej związek męki ze zbawieniem, kapłan odsłania najpierw wierzchołek, później prawe ramię i ostatecznie cały krzyż. Księża, a następnie wszyscy wierni podchodzą do krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia. Całości towarzyszy śpiew tradycyjnych pieśni. Po zakończeniu adoracji i obrzędach komunii Najświętszy Sakrament w procesji przenosi się do tzw. grobu.

Przeniesienie Eucharystii przypomina zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. Ostatnia modlitwa przy grobie wskazuje jednak nadzieję: „Chryste, nasze Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu grzechów”.

za opoka.org.pl

Grób Pański – Kościół parafialny

fot. bb

Leave a Reply