Wiara działająca w miłości

W2013_skarbonka_plakat_A3_v03...Ponad milion rozprowadzonych Skarbonek i gest miłości bliźniego – to fundament akcji Jałmużna Wielkopostna, która właśnie się rozpoczyna. Cel jest prosty – pomóc chorym w leczeniu i rehabilitacji, a osobom, które odchodzą, zapewnić godne warunki opieki paliatywnej. Od 2005 roku, podczas Wielkiego Postu, największe organizacje kościelne w Polsce zachęcają dzieci i młodzież do ofiary i wyrzeczenia. Akcja ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje –najczęściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony bliźniemu, okazane wsparcie duchowe i kochającą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowe. więcej >>

Leave a Reply