W komunii z Bogiem Program duszpasterski na rok 2010/2011

sw_wojciech_2010_komuniaOdnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem, formacja biblijna i duchowa, a także świadome przyjmowanie sakramentów –  to główne cele   programu duszpasterskiego na rok 2010/2011. Wpisuje się on w trzyletni program „Kościół domem i szkołą komunii”, którego realizacja rozpocznie się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 28 listopada. Hasło „Kościół domem i szkołą komunii” zostało zaczerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”. Papież pisał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”.

za www.episkopat.pl Wybrane fragmenty programu duszpasterskiego można przeczytać na portalu opoka

Leave a Reply