Św. Jadwiga Śląska, patronka naszej parafii wróciła na wieżę kościelną [link]

p1120113W środę 1 sierpnia, we wnęce wieży kłeckiego kościoła została ustawiona nowa figura św. Jadwigi Śląskiej patronki, naszej parafii, zastąpiła ona postać św. Wawrzyńca. Poniżej krótka historia przedstawiająca prawdopodobne losy  dwóch kłeckich  figur.

Kościół kłecki w swojej dawnej strukturze z XVI w, przetrwał aż do roku 1931. Wtedy ówczesny  proboszcz kłeckiej parafii ks. kan. Maksymilian Koncewicz rozpoczął rozbudowę  kościoła. Zgodnie z projektem wykonanym przez architekta Michałowskiego z Poznania  zatwierdzonym przez władzę duchowną,  wzniesiona została wspaniała wieża wraz z okazałą  kaplicą. Natomiast w samym kościele został przebudowany i powiększony chór kościelny, kolumny ozdobiono marmurowymi pilastrami, w prezbiterium stanęły dwie zdobione kandelabry oraz okazałe stale. więcej

Leave a Reply