VII przystanek sztafety.

My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los.

Rozpoczęliśmy ostatnią prostą naszej sztafety modlitewnej. Dziś modliliśmy się przy krzyżu we wsi Wilkowyja. Wspólnie z mieszkańcami odśpiewaliśmy Litanię Loretańską prosząc Matkę Bożą o nowego biskupa dla naszej archidiecezji. Dziękujemy mieszkańcom za miłe przyjęcie i słodki upominek. Już jutro kolejny, przedostatni etap. Będziemy modlić się w Polskiej Wsi. Serdecznie zapraszamy.