Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

W Piątek po Oktawie Bożego Ciała w Kościele obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z inicjatywy papieża Św. Jana Pawła II dzień ten jest obchodzony jako dzień modlitw o świętość kapłanów. W jednym z listów kierowanych do kapłanów na Wielki Czwartek w 1995r. wyraził On pragnienie, aby właśnie w tym dniu modlić się szczególnie mocno o świętość tych, którzy z ludu wzięci dla ludu są ustanowieni. W naszej parafii nie zabrakło zatem modlitwy w tej intencji, jednak modliliśmy się nie tylko o świętość kapłanów, lecz także o świętość życia każdego z nas. W naszej świątyni wybrzmiało gorliwe wołanie wszystkich modlących się i wołających z pokorą: ,,Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego”. Niech Chrystus Zbawiciel przepełnia nasze serca dobrocią i miłością swoją.