Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Bóg, który mówi: “Bierzcie i jedzcie … bierzcie i pijcie …” – to niepełne patosu i puste słowa, to nie piękny zwrot retoryczny, to nie poezja, to rzeczywistość Boga, który daje Siebie.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, to wyjątkowe święto dla każdego chrześcijanina. W tym dniu wychodzimy z naszych świątyń na ulice miast, aby dać świadectwo swojej wiary i przywiązania do Boga, Żywego i Prawdziwego, rzeczywiście obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Jest to zatem wielkie święto wiary, najbardziej powszechna akcja ewangelizacyjna, przybliżająca Boga rzeszom ludzi, gromadzącym się na trasie ,,kolorowych” procesji. W tym wyjątkowym dniu przypominamy sobie tę prawdę i rozpalamy w sobie głód Boga. Oby nigdy nie zabrakło nam sił i motywacji, by wytrwale i konsekwentnie wydeptywać swoją drogę do Niego, tak jak On to czyni nieustanie wobec każdego z nas.

W naszej parafii centralne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 9.00, którą odprawił ks. Adam Piechowiak. W homilii mówił, że najważniejsze w życiu powinno być podążanie za Jezusem. Po zakończonej Mszy Świętej z kościoła wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W procesji podążali wierni naszej parafii, poczty sztandarowe i dziewczynki sypiące kwiatki. Za wspólną modlitwę i świadectwo wiary podziękował wszystkim ks. kan. Mirosław Kędzierski.