To już rok!!!

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego dzieci, które w ubiegłym roku po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego i w pełni uczestniczyły w Eucharystii, dziękowały Bogu za dary, które od Niego w tym czasie otrzymały.

Podczas uroczystej Mszy Świętej, dziękowały za dar spotkania z Jezusem. Wspomnienie tamtego dnia, było najlepszym momentem do podsumowania i zapytania się: jak przeżyłem ten rok? Co zostało z tamtych deklaracji? Jednak bez względu jaka będzie odpowiedź, najważniejsze jest to, aby ta rocznicowa Msza Święta była impulsem do mocniejszego otwierania się na Boga i Jego dary.

Naszym młodym jubilatom, życzymy wytrwałości oraz radości wypływającej z każdego spotkania z żywym Bogiem.