To było już rok temu!

Nie tylko dorośli, ale również dzieci z wielkim zdumieniem

uświadomiły sobie, że to już rok minął odkąd po raz pierwszy przyjęły do swojego serca Chrystusa Eucharystycznego. Uroczysta Msza św., wspominająca tamto wydarzenie, była najlepszym momentem nie tylko do tego, aby wspomnieć tamte przeżycia, lecz również była najlepszą sposobnością do tego, aby dokonać pewnego podsumowania, aby zapytać się: jak przeżyłem ten rok? co zostało z tamtych pragnień i złożonych deklaracji? Bez względu na to, jakich odpowiedzi udzielono na te pytania, najważniejsze jest to, że rocznicowa Msza Św. okazała się impulsem, motywującym do tego, aby jeszcze bardziej otwierać się na Boga i Jego dary, jakie ofiaruje nam w Tajemnicy Swojego Ciała i Krwi.