Tak na zakończenie….

Kolejny piątek października, dziś miał się odbyć tradycyjnie o godzinie 19.30 różaniec młodych. Z przyczyn niezależnych, w związku ze stanem epidemicznym i wprowadzonymi obostrzeniami został on odwołany. Jednak aby choć w małym stopniu podtrzymać tradycję tych spotkań, przekazujemy krótki materiał jak to wyglądało w tym roku. Trzy spotkania w telegraficznym skrócie. Przeżyjmy to jeszcze raz…..