,,Tak Bóg umiłował świat … „

,,Tak Bóg umiłował świat … ” – słowa zaczerpnięte z proklamowanej w minioną niedzielę Ewangelii, stały się hasłem naszych wielkopostnych, parafialnych rekolekcji dla dorosłych. Ks. Paweł Rybak, ojciec duchowny Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, przeprowadził nas przez trzy dni wyjątkowej drogi nawrócenia. Ks. Paweł zwrócił naszą uwagę na wiarę, rodzinę oraz modlitwę, które stanowią nieodzowny fundament budowania i odbudowywania autentycznej więzi z kochającym każdego z nas Bogiem oraz drugim człowiekiem. Wygłaszane nauki, oparte na własnym doświadczeniu duszpasterskim, wnikliwej obserwacji życia i świata w którym żyjemy oraz własnym doświadczeniu budowania i odbudowywania relacji miłości z Bogiem, były niesamowicie przystępne i trafiały nie tylko do naszych umysłów, ale przede wszystkim do naszych serc. Pięknym zwieńczeniem tego czasu nawracania i rozkochiwania się w Bogu na nowo, czerpania ze Źródła autentycznej miłości, było podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego. Wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę i duchowo związali się z dzieckiem nienarodzonym, którego życie jest zagrożone już w łonie matki, życzymy wytrwałości w podjętym postanowieni i złożonych przyrzeczeniach. Nade wszystko jednak pragniemy podziękować Ks. Pawłowi za gorliwe, pełne ciepła i prostoty kruszenie naszych serc oraz sumień. Zapewniamy jednocześnie o naszej modlitewnej pamięci – niedoskonałym dowodzie naszej wielkiej wdzięczności za to, że stał się On dla nas narzędziem w rękach Boga – sługą Tego, który nie przyszedł na świat, aby Mu służono, lecz aby samemu służyć. Bogu niech będą dzięki!