Szkoła Słowa Bożego

Od czwartku, 26 października, rozpoczniemy w naszej parafii cykl wykładów na temat Pisma Świętego. W niedzielę, 22 października, gościć będziemy w naszej parafii biblistę ks. dr. hab. Pawła Podeszwę, moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej, który będzie prowadził te wykłady. 

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Terminy i tematy kolejnych spotkań będą publikowane na naszej stronie internetowej i na parafialnym Facebooku. Poruszane zagadnienia będą obejmować podstawową wiedzę biblijną oraz przybliżą tajemnicę Eucharystii, co jest przydatne w bardziej świadomym i owocnym przeżywaniu Mszy Świętej.

Zachęcamy do udziału wszystkich chętnych!