Szkoła Słowa Bożego

Pierwszy temat to: „Biblia historią zbawienia”. W tej części wykładu dowiedzieliśmy się, że historia zbawienia to całkowite ujęcie Bożego Dzieła, którego celem jest zbawienie człowieka. Każdy z nas powinien podczas swojego życia obrać sobie cel, jakim jest dążenie do Zbawienia. Cała historia zbawienia to obietnica, która się wypełniła w Jezusie Chrystusie i jest cały czas kontynuowana. Druga część dzisiejszej katechezy to wyjaśnienie słów zapisanych u św. Łukasza oraz w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Teksty te są nie tylko zapisem słów Jezusa, ale przede wszystkim zapisem pierwotnej tradycji Kościoła. Jako takie mówią nam o tym, że Eucharystia była obecna w Kościele od samego początku. Zawarty w niektórych z nich nakaz: „To czyńcie na Moją pamiątkę!”, wskazuje wyraźnie, że Ostatnia Wieczerza nie była wydarzeniem jednorazowym, ale stanowiła początek tradycji trwającej w Kościele.