Szkoła Słowa Bożego

Słowo Boże światłem na ścieżce mojego życia…  

Gościmy dziś w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr. hab. Pawła Podeszwę, biblistę i moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej. Przez całą niedzielę ks. Paweł zachęca do uczestnictwa w wykładach w ramach „Szkoły Słowa Bożego”. Jest to inicjatywa obecna w naszej archidiecezji od 2005 roku. Ma na celu zachęcenie wiernych do lektury Pisma Świętego i pomoc w zrozumieniu tekstów biblijnych. Wykłady mają być pomocne w głębszym i owocnym przeżywaniu tajemnic naszej wiary. W naszej parafii wykłady będą się odbywały raz w miesiącu przez dziewięć kolejnych miesięcy. Szczegółowy plan katechez można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Szkołę Słowa Bożego rozpoczniemy w czwartek, 26 października po Mszy Świętej wieczornej. Pierwszy temat to: „Biblia księgą wiary i wielkim kodem kulturowym. Nazwy Biblii. Eucharystia znaczy dziękczynienie”. Serdecznie zapraszamy.

Wszyscy, którzy dotrwają do końca otrzymają pamiątkowe dyplomy i będą mogli przystąpić do Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.