Synod na szczeblu parafialnym

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą, wspólne wędrowanie. Spójrzmy na Jezusa, który na drodze najpierw spotyka bogacza, potem słucha jego pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, aby mieć życie wieczne. Spotkać, słuchać, rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na których powinniśmy się skupić. – papież Franciszek

Po długim przygotowaniu nadszedł czas naszego SYNODU PARAFIALNEGO. Po obradach młodzieży, wczorajszej adoracji i modlitwie, dziś o godzinie 14.00 zainaugurowaliśmy ogólne obrady na szczeblu parafialnym. Mszę Świętą koncelebrowaną odprawili nasi duszpasterze, którzy modlili się o światło Ducha Świętego na czas synodu dla wszystkich w nim uczestniczących.
Głównym hasłem synodu są słowa KOMUNIA, UCZESTNICTWO, MISJA. Komunia to wspólnota, nasza parafia jest wspólnotą. Ta wspólnota przechodzi w uczestnictwo czyli gotowość, którą wyrazili wszyscy uczestniczący w obradach. Z tego uczestnictwa rodzi się misja, posłanie, czyli zaniesienie innym tego wszystkiego co służyć będzie całej wspólnocie.
W swojej homilii ks. Adam przywołał słowa św. Augustyna, który mówił, że gdyby spalono wszystkie Biblie świata, tak aby nie został żaden egzemplarz to nic się by się nie stało. Pismo Święte bowiem można streścić jednym zdaniem “Bóg jest miłością”.
Człowiek ma przebaczać i miłować – kontynuował ks. Adam – Trwający synod jest właśnie dla ludzi, którzy miłują Boga i siebie nawzajem, dla tych, którzy chcą coś zmienić w parafii i Kościele. Jednak ta zmiana powinna zacząć się od nas samych, bo to ludzie tworzą Kościół. Synod to również czas krytyki wobec nas samych. Jednak kiedy ludzie są razem i nauczą się kochać bliźnich dokonają zmian na lepsze.

Synod w naszej parafii dobiega końca, ale jego owoce niech zostaną z nami na długi czas.