Święto Młodych, czyli jestem uczniem.

Ponad 800 młodych z całej archidiecezji gnieźnieńskiej w tym niestety tylko kilkuosobowa reprezentacja naszej parafii, świętowało 29 września we Wrześni wspomnienie patrona św. Stanisława Kostki. Towarzyszyli im duszpasterze oraz Prymas Polski abp Wojciech Polak, który spowiadał, modlił się z młodymi i przewodniczył Mszy św. Spotkanie zorganizowano w hali sportowej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1. Po wstępie muzycznym i tanecznej rozgrzewce wysłuchaliśmy konferencji franciszkanina o. Kordiana Szwarca OFM, a po przerwie obiadowej wzięliśmy udział w nabożeństwie pokutnym i adoracji Najświętszego Sakramentu. Wśród spowiedników był też abp Polak, który wcześniej sam skorzystał z sakramentu pokuty i pojednania. Popołudniową część spotkania zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, który Prymas niósł wśród modlącej się w hali młodzieży.