Święto Liturgicznej Służby Ołtarza

Eucharystia – Jezus, który staje się obecny na ołtarzu ciągle potrzebuje nowych apostołów, nowych sług którzy poświęcając swój czas chcą być blisko niego i czynić ten czas owocnym. Pomocnikami kapłanów są ministranci – pełniący służbę przy ołtarzu, bez nich liturgia była by uboga i pozbawiona życia. To oni nadają jej blask swoją młodością i poświęceniem.

Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie! To pozdrowienie powszechnie używane przez członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Liturgiczne zakończenie roku, które łączy się z uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, to wyjątkowy czas dla tych wszystkich, którzy podejmują w swoim życiu służbę Bogu, Kościołowi i wspólnocie parafialnej- to najogólniej mówiąc święto ,,ministrantów”. W tym szczególnym dniu przypominają sobie oni o tym, Komu służą i dlaczego? Dają temu wyraz poprzez uroczysty akt odnowienia przyrzeczeń ministranckich oraz przyjęcie do swojego grona nowych kolegów. W tym roku do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii, dołączyło trzech  kandydatów, oraz sześciu nowo wyświęconych ministrantów. Na Mszy Świętej ministranci i lektorzy odnowili swoje przyrzeczenia.

Uwieńczeniem tego radosnego dnia był wspólny wyjazd do Gniezna, gdzie w miejscowej kręgielni zostały rozegrane pasjonujące zawody sportowe. Radości i zabawy było co niemiara. Na zakończenie młodzi ludzie wraz z opiekunem udali się do najsłynniejszego fast-foodu, aby wyrównać poziom energii straconej podczas tych pasjonujących zawodów.

Gratulujemy ,,starym” i ,,nowym” Ministrantom/Kandydatom i życzymy, aby odnowione/złożone dzisiaj przyrzeczenia zawsze konkretnie przekładały się na życie, a szczególnie na Waszą posługę.