Światełko z Betlejem

„Światło dla Ciebie to obietnica, że nie pozostaniesz w swoich ciemnościach sam, że nie musisz budować na sobie. On jest blisko i daje się usłyszeć. On jest blisko i daje się rozpoznać.” – bp Radosław Orchowicz

Przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju w naszej parafii miało miejsce na Mszy Świętej o godz. 10:00. Tegoroczne hasło to „Światło dla Ciebie”. Sami harcerze mówili: Nie sposób nie dostrzec związku Betlejemskiego Światła Pokoju z Jezusem, który rodząc się w Betlejem, dzieli się prawdą o tym, kim jest Bóg.” To światełko, które będzie postawione na wigilijnym stole ma nam przypominać o konieczności zrozumienia, pojednania i otwarcia na drugiego człowieka. Zabierając to Betlejemskie Światełko do naszych domów postarajmy się, aby nadchodzące święta były czasem odkrycia na nowo światła wiary w nas samych, które może zgasło podmuchem zagubienia lub w chwilach przykrych doświadczeń.

Dziś również świętuje ks. Adam, który obchodzi imieniny. Za życzenia niech posłużą słowa wiersza jaki Aniołki św. Jadwigi napisały na tą okazję:

Księże Adamie, dzień imienin dzisiaj masz, drogi wikariuszu nasz. Przyjmij życzenia z serca płynące, które są bardzo, bardzo gorące. Niech Pan Bóg nasz na niebie, opieką dąży Ciebie, a Maryja Księże nasz, niech Cię weźmie pod swój płaszcz. My zaś Cię prosimy sami, abyś trwał tu ciągle z nami. Bo nauk Twych przepięknych każdy pilnie słucha, nikt nie drzemie, nie ziewa, lecz nadstawia ucha. Śpiew Twój i kazania każdego z nas cieszą, toteż wszyscy chętnie do kościoła spieszą. Dziś Ci winszujemy, o Tobie pamiętamy i w swoich modlitwach Ciebie polecamy.

Tradycyjnie na zakończenie zostały rozdane nagrody i upominki za własnoręcznie zrobione lampiony.