Św. Krzysztof – patron kierowców i … misjonarzy?!

25 dzień lipca jest w liturgii Kościoła czasem wspominania Św. Jakuba oraz Św. Krzysztofa, patrona kierowców i … również misjonarzy. W związku z powyższym do wszystkich chrześcijan kierowane jest zaproszenie do tego, aby włączyć się w dzieło ewangelizacji świata. Możemy je podjąć oczywiście poprzez modlitwę w intencji głosicieli Ewangelii prosząc, aby Bóg im błogosławił, dodawał sił, chronił od zwątpienia; aby ich misyjne powołanie rozkwitało; aby ciągle w ich sercach płonął ogień Bożej miłości. Możemy jednak również wspierać misjonarzy, pomagając im w zakupieniu środków transportu – bardzo ważnych narzędzi ułatwiających ich posługę na krańcach świata. Dla jednych takim narzędziem jest samochód, dla innych motocykl czy motorower, inni potrzebują łodzi motorowej. Jeszcze inni misjonarze, angażujący się w pomoc rozwojową potrzebują traktorów. Miejscowi katechiści z kolei potrzebują rowerów. Troska misjonarzy o człowieka może się zatem stać także naszą troską. MIVA Polska zaprasza szczególnie kierujących pojazdami do udziału w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany kilometr na pojazdy misyjne. Jakikolwiek dar złożony z wdzięczności Panu Bogu za szczęśliwie przejechane kilometry umożliwi misjonarzom realizację ich zadań oraz pozwoli pozyskać nowe środki na zakup różnych pojazdów.