Św. Jan Paweł II – papież nadziei.

Przeżywana przez nas niedziela była XVII Dniem Papieskim. Dziękowaliśmy w tym dniu za wielki pontyfikat Św. Jana Pawła II i wsłuchiwaliśmy się w jego słowa/wezwanie: ,,Idźmy naprzód z nadzieją!”. Szczególnym gościem tego dnia był Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Jego postać i niezwykle bogate życie przepełnione światłem nadziei, przybliżyły nam Siostry Bernarda i Renata ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim założonego przez wspomnianego Świętego, które tego dnia  gościliśmy w naszej parafii.  Dopełnieniem przekazywanych przez Siostry Albertynki treści była zbiórka środków na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którą przeprowadziła młodzież naszej parafii zaangażowana w duszpasterstwo. Wszystkim ofiarodawcom oraz młodym wolontariuszom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie, a drogim Siostrom za przekazane nam świadectwo i wspólnotę modlitwy.