Św. Bart Albert uczy nas miłości miłosiernej.

Z okazji trwającego Roku świętego Brata Alberta, przez nauczycieli religii szkół podstawowych w Trzemesznie i Trzemżalu, we współpracy z wydziałem katechetycznym Kurii Metropolitalnej, w Gnieźnie został zorganizowany archidiecezjalny konkurs: „Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”. Jednym z celów konkursu było zapoznanie z życiem i dziełem świętego Brata Alberta, a także przypomnienie uczynków  miłosierdzia wobec duszy i ciała, zauważenie współczesnych działań miłosierdzia realizowanych przez Siostry Albertynki i Braci Albertynów, jak również uwrażliwienie na nowe znaki miłosierdzia potrzebne we współczesnym świecie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie szkół podstawowych mieli za zadanie wykonać album, natomiast  gimnazjaliści przygotować prezentację multimedialną na temat życia i działalności świętego Brata Alberta. Na zaproszenie odpowiedziało 36 szkół z  archidiecezji gnieźnieńskiej. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbyło się 1 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie z udziałem dzieci i młodzieży, ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Uczestnikom spotkania towarzyszyły relikwie św. Brata Alberta oraz kopia Jego najsłynniejszego obrazu „Ecce Homo”. Zwycięzcą i wszystkim uczestnikom dziękowali i gratulowali: ksiądz  Jan Korygacz, proboszcz jedynej w archidiecezji gnieźnieńskiej parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Różannej, dziekan dekanatu Trzemeszno, ks. Prałat Piotr Kotowski,  przewodnicząca wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie dr Teresa Kowalczyk oraz organizatorki konkursu. Wśród laureatów  konkursu  o św. Bracie Albercie znalazła się również nasza mała parafianka, uczennica klasy piątej Jagoda Jósiak. Jagodzie dziękujemy za przygotowanie pracy konkursowej, gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.