„Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”

skp

skp2W tym roku pragniemy włączyć się w akcję „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. Akcja będzie miała miejsce w Wielki Czwartek (5 kwietnia 2012), a polega na podjęciu modlitwy w intencji konkretnego księdza. Po Liturgii Wielkiego Czwartku będzie można wziąć specjalnie przygotowane „wizytówki”, na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta sama dla wszystkich księży).

Osoba, która wzięła intencję tym samym zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała.

W tym roku modlimy się o miłość do Kościoła i zapał w dziele Nowej Ewangelizacji.

Leave a Reply