Spowiedź przed I Komunią Świętą

Spotkanie rozpoczęło krótkie nabożeństwo, podczas którego wszyscy wysłuchali Słowa Bożego i nauki wygłoszonej przez ks. Proboszcza. Dzieci do sakramentu pokuty przystąpiły wraz z rodzicami, aby podczas Pierwszej Komunii Świętej razem, w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej. Dopełnieniem dzisiejszego dnia było poświęcenie i nałożenie dzieciom białych alb, jako symbolu obmycia z grzechów.