Spotkanie ze Słowem Bożym

„Od Ewangelii do pseudoewangelii”, „Kanon Biblijny”, „Chleby Oblicza”, to tematy kolejnego spotkania w Szkole Słowa Bożego, które odbyło się dzisiaj po wieczornej Mszy Świętej.

Pierwsza część wykładu ks. prof. Pawła Podeszwy to wyjaśnienie czym jest tzw. Kanon Biblijny czyli zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Dowiedzieliśmy się, co to są księgi apokryficzne i dlaczego nie zostały wpisane do Kanonu Biblijnego, mimo tego, że Kościół korzysta w pewien sposób z tej formy zapisów.

W drugiej części ks. Profesor wyjaśnił i pokazał odniesienia do Eucharystii, które spotykamy w Starym Testamencie, na przykładzie Chlebów Pokładnych składanych przed Arką Przymierza w Świątyni Jerozolimskiej.

Dziękujemy ks. Pawłowi za dzisiejszy wykład i zapraszamy na kolejny, który odbędzie się 14 marca.