Spotkanie przy wigilijnym stole z abp Józefem Kowalczykiem [zdjęcia]

IMG_0430Tradycyjnie czas adwentu jest przygotowaniem na przyjście Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. W tym czasie zostajemy wezwani do prostowania ścieżek swojego życia. Dla naszej parafii sobota (20 grudnia) okazała się bogata w różne doświadczenia.  Na zakończenie spowiedzi dekanalnej kapłani spotkali się przy wigilijnym stole wraz z emerytowanym abp Józefem Kowalczykiem.

Jak co roku w naszym dekanacie kapłani posługiwali w ostatnim czasie w konfesjonałach. W kościele parafialnym 20 grudnia 2014r. mogliśmy zauważyć nieco wzmożony ruch. W godzinach dopołudniowych i popołudniowych wielu z nas przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania. Przez wiele godzin księża słuchali spowiedzi. Mimo rzekomego kryzysu Kościoła, o którym często słyszymy w mass mediach można doświadczyć, że rzeczywistość jest całkiem inna. Człowiek szuka relacji z Bogiem i chce być przez Niego ukochanym.  IMG_0422

Po zakończeniu spowiedzi nasi kapłani wraz z ks. abp Józefem Kowalczykiem odbyli swoją wigilię. Jest to już tradycja, która się wpisała w życie naszych pasterzy. Każdego roku na zakończenie spowiedzi w dekanacie zapraszają do siebie na wieczerzę wigilijną specjalnego gościa. W tym roku był to emerytowany Metropolita Gnieźnieński abp Józef Kowalczyk. Nie zabrakło też kapłanów seniorów, którzy przez długie lata posługiwali w naszym dekanacie jako proboszczowie.

IMG_0423Na początku Ks. Mirosław Kędzierski – proboszcz parafii złożył ks. Arcybiskupowi i kapłanom serdeczne życzenia. Słowo skierował też Abp Kowalczyk, który wyraził wdzięczność za zaproszenie. Dziękował on też za piękną pracę naszych duszpasterzy na rzecz powierzonego im Ludu Bożego: Jestem zbudowany Waszą pracą, jaką wykonujecie codziennie w Waszych parafiach. Dziękuję, że jesteście i tak pięknie służycie! Po modlitwie i życzeniach kapłani zasiedli do stołu na którym było tradycyjnie 12 potraw.

Leave a Reply