Spotkanie LSO

Zwieramy szyki przed Wielkanocą! 🙂 Dziś ks. Adam spotkał się w Domu Kultury  z pierwszą częścią ministrantów i ich rodzicami.
Poruszone tematy:
1) Przyjęcie do grona kandydatów kilkunastu nowych członków
2) Wymiana komży i rewerend
3) Zbiórki przed Triduum Paschalnym
4) Nowe dyżury
5) Nagrody dla najlepszych ministrantów w lutym