Sobota z Maryją

W minioną Sobotę odbyła się, zorganizowana przez nasze Siostry parafialna pielgrzymka do Częstochowy. Wyjazd wpisał się mocno w przeżywane przez nas wcześniej święta: Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Matki Boskiej Bolesnej. Liturgia bowiem poprzez te święta nie tylko przypominała fundamentalne dla wiary wydarzenia z historii zbawienia, lecz przede wszystkim, wspominając Chrystusowy testament przekazany na krzyżu, zachęcała do tego, aby ,,odświeżyć” swoją osobistą więź z Matką Boga i każdego z nas. Jeżeli jest zaś mowa – wezwanie do umocnienia swojej przyjaźni z Maryją, pogłębienia osobistej relacji i odkrycia Jej przemożnego towarzyszenia w życiu każdego z nas, to oczywiście nie ma na to lepszego miejsca od Częstochowy. To tutaj w duchowej stolicy naszej ojczyzny, można najlepiej zacieśnić rozluźnioną więź miłości z Bogiem, umocnić nadszarpniętą nadzieję i zrewidować swoją wiarę. Olbrzymia ilość pielgrzymów, która przetoczyła się w tym dniu przed obliczem Jasnogórskiej Pani, wzbudzała nie tylko podziw, ale też wielki szacunek wobec niezwykłej cierpliwości i wytrwałości Maryi, która nieustannie swoim spojrzeniem obejmował wszystkich i otwierała przed nimi niosące pocieszenie oraz umocnienie swoje serce. To wspólne doświadczenie nas wszystkich zrodziło przekonanie, że przywiezione modlitwy i intencje, te osobiste, jak i te które nam powierzono, zostały z zatroskaniem, a także z czułością przez Maryję wysłuchane.