# SŁOWO – DRUGA ZMIANA

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. (…). Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” – z Ewangelii św. Jan

Pierwsza zmiana sztafety dobiegła końca. Dziś kolejna niedziela Adwentu i początek drugiego okrążenia – #SŁOWO. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Krzysztof Kubaszewski, który wygłosił też homilię. Mówił w  niej:

Wiara chrześcijańska to nie jest jedynie wiara, że Pan Bóg istnieje, wiara chrześcijańska ma być wiarą Bogu, gotowością zaufania Mu, uwierzenia Mu na słowo. (…) Słowo, które Pan Bóg kieruje do nas ma zrodzić w nas wiarę, jeżeli zrodzi wiarę, to dopiero możemy iść kro dalej. Możemy przejść do łamania chleba do przyjęcia Boga do swojego serca.

Obyśmy w tym zagonionym świecie, pełnym zgiełku i hałasu usłyszeli słowo, które Bóg kieruje do każdego i każdej z nas.