Śladami kłeckich powstańców

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W minioną niedzielę członkowie Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej zorganizowali

wycieczkę śladami kłeckich powstańców wielkopolskich. W drogę wyruszyli z nami, nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także rodziny naszych powstańców m.in. potomkowie rodziny Mężyńskich obecnie mieszkający w Szczecinie.
Pierwszym miejsce na naszej trasie był cmentarz parafialny w Rozdrażewie – miejsce spoczynku płka pil. Wiktora Pniewskiego, rodowitego kłecczanina, powstańca wielkopolskiego, zdobywcy Ławicy i jej pierwszy polskie komendant. Nieopodal Rozdrażewa w Maciejewie znajduje się były majątek Pniewskich, gdzie wspólnie z żoną Jadwigą spędzili swoją jesień życia.Pniewscy doczekali się jednego syn, który zmarł w młodym wieku.
Następnie uczestnicy udali się do Jarocina, gdzie spotkali się z p. Andrzejem Gogulskim, autorem biografii
Edmunda Rogalskiego, który towarzyszył grupie podczas zwiedzania Jarocina.
Niewiele osób wie, że urodzony w Kłecku Edmund Rogalski, dowódca Kłeckiej Kompanii z 1918/1919 roku, po zakończeniu działań powstańczych na początku lat dwudziestych minionego wieku został burmistrzem Jarocina. Wcześniej piął się po szczeblach wojskowej kariery w jarocińskim garnizonie. Służbę wojskową zakończył, w stopniu kapitana. Pamięć jarociniaków o burmistrzu Rogalskim jest nadal żywa, świadczy o tym m.in. nadanie w bieżącym roku jego imienia jednej z ulic Jarocina.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili w Jarocinie 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk – były jarociński garnizon w którym służył Rogalski. Dawny ratusz miejski, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne oraz parafilanym cmentarz w Jarocinie, miejsce spoczynku kpta Edmunda Rogalskiego.
Kpt. Edmundowi Rogalskiemu zawdzięczamy powstanie publikacji Kompanja Kłeckowska, która przybliża losy
kłeckich powstańców od początku wybuchu powstania wielkopolskiego, aż po walki
na froncie północnym. Sam zaś Rogalski był człowiekiem bardzo skromnym, rzetelnym i szlachetnym o czym wspominali w swoich raportach jego dowódcy. Zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku ulicznego. Jego dyplom orderu Virtuti Militari można zobaczyć w Izbie Pamięci Szkoły Podstawowej Obrońców Kłecka.
Płk pil. Wiktor Pniewski, był znakomitym organizatorem, to mu powierzono kierownictwo Portu Lotniczego na Ławicy, a następnie zlecono sformowanie 1. lotniczej eskadry wielkopolskiej. Jako Towarzystwo Miłośników Kłecka
i Ziemi kłeckiej liczymy, ze już niebawem jedna z polskich baz lotniczych przyjmie jego imię.