Różaniec do granic – zapraszamy!

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Modlitwa różańcowa może wpłynąć nie tylko na nasze osobiste życie, lecz także na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dlatego zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń. Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017r., w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata), w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec), w 100. rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program dla całego świata), w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli). Tego dnia wielu Polaków uda się na granice Polski i będzie modlić się na różańcu, aby Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Ma też być ona wyrazem pragnienia przepraszania i wynagradzania, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, a także błagania przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.
Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu: zapraszamy w najbliższą sobotę na godzinę 14.00 do naszego kościoła, w którym stworzymy specjalną strefę modlitwy, pozwalającą tu na miejscu włączyć się w tę wyjątkową inicjatywę modlitewną.