Różańce poświęcone!

“Różaniec to prosta i głęboka modlitwa. Pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice Zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią Komunii i Pokoju. Zachęcam wszystkich a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności szukały w Różańcu wzmocnienia i oparcia.”  – Jan Paweł II

Modlitwa różańcowa jest tak samo piękna co i trudna. Piękna, ponieważ pozwala przybliżyć się do Boga, odkryć wielką rolę Maryi w historii zbawienia oraz wyjednać tak bardzo potrzebną nie tylko każdemu z nas, lecz również całemu światu łaskę pokoju i błogosławieństwo. Trudna, ponieważ wymaga modlitewnego skupienia, uruchomienia wyobraźni oraz cierpliwego powtarzania tych samych modlitw. Piękno i trud Różańca tworzą jedną całość, a właściwie stanowią istotę tej niezwykle urokliwej modlitwy, wpisującej się już od wieków w duchowe bogactwo Kościoła. Niech zbyt błahe powody nie odciągają nas od tej modlitwy, ale wręcz odwrotnie, niech staną się sygnałem mobilizującym nas do włączenia się w nią we wspólnocie naszej parafii.

Dziś o godzinie 15.00 została odprawiona Msza Święta dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej i ich rodzin. Eucharystię odprawił ks. kan. Mirosław Kędzierski, który  w wygłoszonej homilii mówił o wartości modlitwy różańcowej. W trakcie liturgii zostały poświęcone różańce, które w symboliczny sposób rodzice przekazali swoim dzieciom.