Remont wieży naszego kościoła

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Jerzego i Św. Jadwigi w Kłecku informuje, że za pośrednictwem Gminy Kłecko, a także zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/12485/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r., ogłosiła Postępowanie zakupowe na zadanie pn. „Remont hełmu wieży kościoła p.w. Świętego Jerzego i Świętej Jadwigi w Kłecku” w trybie Zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe jest dostępne w Biurze Parafialnym – Parafii pw. Św. Jerzego i Św. Jadwigi w Kłecku, ul. Kościuszki 1, 62-270 Kłecko, oraz na stronie Gminy Kłecko – BIP pod adresem: https://bip.klecko.pl/cms/21902/zaproszenia_do_skladania_ofert