Rekolekcje parafialne

Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

W drugą Niedzielę Wielkiego Postu Pan Bóg wyprowadza nas na Górę Tabor, gdzie przemienia się wobec uczniów i okazuje swoje bóstwo. Dziś Bóg wprowadza nas w rekolekcje parafialne, podczas których chce umocnić naszą wiarę i ukazać nam – czasem wątpiącym, czy zagubionym – że On jest prawdziwym Bogiem. Rekolekcje głosi ks. prof. Andrzej Bohdanowicz, który jednocześnie wprowadza nas w temat kolejnego miesiąca naszej Nowenny po Nawiedzeniu: „Z Maryją pod krzyżem”.

W swoim słowie ks. Profesor mówił, że jeśli chcemy naśladować Matkę Bożą, to powinniśmy kochać słowo Jej syna, poznawać je, starać się nim żyć. Jednak aby w pełni ją naśladować, czcić Ją w całej okazałości, nie wystarczy mówić różańce i litanie. Musimy mieć w sobie również Jej wiarę. Maryja bowiem od samego początku żyje z wiary, od momentu zwiastowania, aż do śmierci Jezusa na krzyżu.

Podczas rekolekcji ks. Andrzej spróbuje odpowiedzieć na pytania: Co czynić, aby tak jak Maryja pod krzyżem wypowiadać swoje fiat? Co zrobić, aby każdy z nas, każdego dnia mógł mówić – bądź wola Twoja? Kościół daje nam gotowe rozwiązania, o których będzie mówił ksiądz rekolekcjonista. W poniedziałek – Modlitwa osobista; wtorek – pokuta i pojednanie; środa – Eucharystia.

Prośmy podczas tych rekolekcji, byśmy nie lękali się odnowienia swojego spojrzenia, zebrania się w sobie, bo stajemy przed szansą, którą daje nam Bóg.