Rekolekcje dla dorosłych już za nami… [zdjęcia]

Czas rekolekcji to czas, kiedy jesteśmy zaproszeni do nawrócenia. Dostajemy szansę na to, aby spojrzeć na to, co mam zrobić w życiu, aby być bliżej Boga. Stanąć w prawdzie i przestać czynić to, co mnie od Niego oddala. W tym roku, na tej drodze, w dniach od 25 do 29 marca, towarzyszył nam ks. kan. Dariusz Sobczak – dyrektor Prymasowskiego Chóru.

Ks. kan. Dariusz Sobczak pierwszego dnia mówił o potrzebie formowania swojego własnego sumienia. Zaznaczył, że szatan nie kusi nas w pierwszym rzędzie do odstąpienia od modlitwy, popełnienia jakiegoś zła. Jemu, przede wszystkim zależy na uśpieniu naszego sumienia. Nie chce, abyśmy mieli prawe i żywe sumienie, które będzie nas niepokoiło i kierowało do spotkania z Bogiem. W poniedziałek, w nauce skierowanej do rodziców dzieci przystępujących do sakramentów świętych, zauważył jak ważny jest przykład samych dorosłych korzystających z sakramentu Pokuty i Pojednania, Niedzielnej Eucharystii oraz wspólnej modlitwy, która nie jest prostą rzeczą do zrealizowania, ponieważ nieczęsto praktykowaną i dla wielu wstydliwą. Ważne jest też to, aby rodzice modlili się za swoje dzieci.

We wtorek małżonkowie mieli okazję do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz wysłuchaniu nauki na temat wspólnego życia. Rekolekcjonista zaznaczył, że od momentu ślubu małżonkowi tworzą jedno. Ich priorytetem powinno być wspólne budowania miłości oraz staranie się o sprawy duchowe drugiej strony. Mąż powinien zabiegać o zbawienie żony, a żona o zbawienie męża. Szczególnie poprzez wzajemną modlitwę jeden za drugiego.

Natomiast w ostatni dzień rekolekcji ks. kan. Dariusz mówił o świętości życia. Podał wiele przykładów mówiących o pięknie poczętego życia w konfrontacji z bestialstwem aborcyjnym. W swoich naukach rekolekcjonista dawał przede wszystkim świadectwo swojej wiary oraz głoszone treści popierał przykładami życia, których był uczestnikami na dotychczasowej drodze swojej kapłańskiej posługi.

Leave a Reply