regulamin strony internetowej

Wszelkie treści publikowane na stronie parafii pod wezwaniem św. Jerzego i św. Jadwigi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek opinii lub oficjalnego stanowiska Kościoła Katolickiego ani też żadnej z instytucji przewidzianych przez przepisy prawa kanonicznego. Teksty stanowią jedynie odzwierciedlenie poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany.

Treści publikowane na stronie internetowej naszej parafii są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 PolskaMożesz je zgodnie z prawem kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać oraz wykonywać, jednakże tylko pod warunkiem uznania autorstwa oraz oznaczeniem w sposób widoczny i jednoznaczny każdej kopii:

  • imieniem i nazwiskiem konkretnego autora,
  • pełną nazwą naszej parafii – tj. Parafia pod wezwaniem św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku,
  • czytelnym i jednoznacznym oznaczeniem źródła pochodzenia treści, np. „Niniejszy tekst został oryginalnie opublikowany na stronie internetowej Parafii pod wezwaniem św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku; https://parafiaklecko.pl/szczegółowy-adres-odnośnika/.”

Ponadto, jeśli chciałbyś wykorzystać jakiekolwiek treści umieszczone na na stronie naszej parafii w sposób komercyjny, w celu uzyskania stosownej zgody skontaktuj się ze rządcą parafii pod wezwaniem św. Jadwigi i św. Jerzego, ks. kan. Mirosławem Kędzierskim pod adresem [email protected]

Leave a Reply